Ponuda sa stranice pecati.com

Printer 30 Green Line, površina otiska 18*47mm

Green Line linija proizvoda napravljena je uglavnom od recikliranog materijala. Iz tog razloga CO2 emisija je značajno smanjena. Sav materijal koji se generira kao višak tokom proizvodnje skuplja se i ponovo koristi u proizvodnji. Toplina koja se stvara tokom proizvodnog procesa se reciklira tj. ponovo koristi pr. za grijanje vode.